کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 19 مورد

نکاح و انحلال آن در فضای سایبری

نکاح و انحلال آن در فضای سایبری

ناشر : پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

قیمت : ۱٬۱۱۰٬۰۰۰ ریال

محرمانگی اطلاعات فردی بزه دیده و شاهد و تعارض آن با حقوق دفاعی متهم

محرمانگی اطلاعات فردی بزه دیده و شاهد و تعارض آن با حقوق دفاعی متهم

قیمت : ۱٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۷

مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب

مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب

قیمت : ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۶

حقوق کیفری خانواده

حقوق کیفری خانواده

قیمت : ۳٬۳۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۶

حقوق کودک در نظام حقوقی ایران

حقوق کودک در نظام حقوقی ایران

قیمت : ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۵

بررسی تطبیقی حدود و تعزیرات در فقه مذاهب خمسه

بررسی تطبیقی حدود و تعزیرات در فقه مذاهب خمسه

قیمت : ۹۳۹٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۴

بایسته‌های تقنین در حوزه خانواده

بایسته‌های تقنین در حوزه خانواده

قیمت : ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۴

آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی

قیمت : ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۴

نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده

نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده

قیمت : ۱٬۹۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۳

خانواده در اسناد حقوق بین المللی

خانواده در اسناد حقوق بین المللی

قیمت : ۱٬۰۵۹٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۳

تجلی فقه در قانون مدنی(۱)

تجلی فقه در قانون مدنی(۱)

قیمت : ۱٬۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۲

جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکان

جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکان

قیمت : ۱٬۹۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۲

جایگاه و محدوده حقوق جنسی زوجین

جایگاه و محدوده حقوق جنسی زوجین

قیمت : ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۲

حقوق بزه دیده در دادرسی‌های کیفری بین المللی

حقوق بزه دیده در دادرسی‌های کیفری بین المللی

قیمت : ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۱

حقوق مالی و اقتصادی خانواده

حقوق مالی و اقتصادی خانواده

قیمت : ۲٬۰۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۱

درسنامه حقوق کیفری خانواده

درسنامه حقوق کیفری خانواده

قیمت : ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۰