مبانی حقوق خانواده در اسلام و غربگروه‌ها : حقوق
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
آخرین بروزرسانی : ۱۶ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال

عنوان: مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب

مولفان: دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی و عاطفه ذبیحی بیدگلی 

ناشر: پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

نوبت چاپ اول 1396

هر ساختار و نظامی که در دنیای اندیشه و عمل شکل می­گیرد، بر مجموعه­ای از بنیان­های فکری و فلسفی ویژه استوار است که این مبانی، موضع­گیری­های کلی آن نظام را معین می­سازد. نظام حقوقی خانواده، به عنوان نظامی که در عرصه زندگی اجتماعی ایفاگر نقشی کلیدی است؛ از قاعده مذکور مستثنا نبوده و حتی در ادوار مختلف تاریخی، تغییر مبانی اتخاذی طراحان این سیستم در جوامع مختلف، با جریان‌­سازی همراه گشته است.

وجود تفاوت­های بنیادین در مقررات حاکم بر خانواده در نظام­های حقوقی مختلف، لزوم بررسی و مقایسه مبانی حاکم بر نظام حقوقی خانواده در مکاتب غربی که پردازنده آن­ها عقل بشری است و مبانی هم عرض آن­ها در مکتب اسلام را پدیدار می­نماید؛ تا از این رهگذر بتوان تأثیرات و پیامدهای هر یک از این ساختارها بر بنیان خانواده و به تبع آن صحنه اجتماع را ارزیابی نمود. در این راستا، با توجه به این که نوع نگرش هر مکتب به زن، سهمی مؤثر در طراحی سیستم حقوقی آن مکتب بر جای می­نهد؛ در جهت وقوف بر مبانی حقوقی مکاتب مختلف، درک جایگاه و نقش زن در جامعه به عنوان عضوی از خانواده، مورد توجه قرار گرفته است. در سیره نبوی و در نظام حقوقی اسلام خانواده نهادی است که با میثاق الهی تشکیل و قداست میبابد وپاسداری از کیان خانواده جز اصلی ترین وظایف انسانی برای حفظ سلامت فرد و جامعه است.

ارسال با ایمیل: