حقوق کیفری خانوادهگروه‌ها : حقوق
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

عنوان: حقوق کیفری خانواده با تجدید نظر کامل

مولف: دکتر لیلاسادات اسدی 

ناشر: پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و انتشارات میزان

نوبت چاپ: دوم 1396

قیمت: 300000 ریال

کتاب حاضر با هدف تبیین جرایم مرتبط با خانواده تالیف شده و ویژگی خاص آن، تلفیق سه حوزه‌ی فقه، قوانین و مقررات و رویه‌ی قضایی است. ارتباط حقوق کیفری با حقوق مدنی ایجاب می‌نماید که تعاریف مجرمانه و عناصر، شرایط و اجزای جرایمِ مرتبط با خانواده، با نگاهی به حقوق مدنی تعریف و تبیین شود. هم‌چنین ارتباط تنگاتنگ حقوق مدنی در مبحث خانواده با فقه امامیه، توجه به مباحث فقهی را ضرورت می‌بخشد. بنابراین سعی مؤلف بر آن بوده است تا با رعایت اصل قانونی بودن جرایم، در نظر گرفتن قول مشهور امامیه و نگاهی به رویه‌ی قضایی که یکی از منابع عمده‌ی علم حقوق به شمار می‌آید و آن نیز منطبق بر قانون و فقه است، به تبیین ارکان و شرایط جرایم مرتبط با خانواده بپردازد و مباحث مربوط را تحلیل نماید.

ارسال با ایمیل: