تجلی فقه در قانون مدنی(۱)گروه‌ها : حقوق
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۱۳۰٬۰۰۰ ریال

عنوان: تجلی فقه در قانون مدنی (1) تعهدات وکیل

مؤلف: دکتر نرگس ایزدی

ناشر: پردیس خواهران و دانشگاه امام صادق(ع)

نوبت چاپ اول: 1392

قیمت: 70000  ریال

به تصویر کشیدن چهره علمی فقه و تعامل آن با حقوق موضوعه، در "تعهدات وکیل" که از مسائل حقوقی کاربردی جامعه می‏باشد، از جهات عدیده مورد بررسی است. این مسأله در راستای اجرای اصل 167 قانون اساسی، موجب اتخاذ حکم در موارد اجمال، نقص یا سکوت قانون در موضوع مورد بحث مانند "معامله وکیل با خود" گردیده است. این کتاب با طرح مبسوط آرای فقها در این زمینه که قرن‏ها قبل از تدوین قانون مدنی (ام‏القوانین) صورت گرفته است، به وضوح مستندات فقهی این مسأله را تبیین می‏نماید و از این حیث می‌تواند مورد استفاده رشته‏های حقوق و فقه قرار گیرد.

ارسال با ایمیل: