بایسته‌های تقنین در حوزه خانوادهگروه‌ها : حقوق
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

عنوان: بایسته‏های تقنین در حوزه خانواده

مولف: عاطفه ذبیحی بیدگلی

ویراستار علمی: دکتر لیلاسادات اسدی

ناشر: پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و انتشارات میزان

نوبت چاپ اول: 1394

قیمت: 150000 ریال

کارآمدی قوانین موضوعه، در گرو رعایت بایسته­ها و راهبردهای ناظر بر امر تقنین است. بررسی این بایسته­ها در قوانین خانواده اهمیت بیشتری می­یابد؛ زیرا ماهیت ویژه روابط خانواده و ابتنای اساس این کانون بر عاطفه و همدلی، قانون­گذار را ناگزیر به بذل توجه بیشتری ضمن قانون­گذاری در این حوزه می­نماید؛ چرا که قوانین مصوب این حوزه می­تواند سیاست­گذاری­های کلان اجتماعی را تحت تأثیر قرار می­دهد.

پژوهش حاضر مترصد برشمردن بایسته­های تقنین در قوانین و مقررات حوزه خانواده است که در این راستا، به منظور تبیین جایگاه و کیفیت اثربخشی هر یک از این بایسته­های قانون­گذاری و قانون­نگاری، مشکلات ناشی از عدم رعایت بایسته­های تقنین در قوانین و مقررات کنونی مرتبط با حوزه خانواده را مورد ارزیابی قرار داده و به ارائه راهکارهایی در جهت انطباق این قوانین با بایسته­های تقنین اقدام نموده است.

ارسال با ایمیل: