خانواده در اسناد حقوق بین المللیگروه‌ها : حقوق
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۳
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

عنوان: خانواده در اسناد حقوقی بین‏‌المللی (حقوق و تکالیف، دستاوردها و چالش‏ها)

مولف: دکتر محیا صفاری‏‌نیا

ناشر: پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و شهر دانش

نوبت چاپ اول: 1393

قیمت: 140000 ریال

حقوق بینالملل اگرچه دولت محور است و با اراده نمایندگان دولتها  شکل گرفته و توسعه یافته است اما از دیر باز انسان نیز موضوع این حقوق بوده است، آن‌گونه که قبل از ایجاد سازمان ملل نیز اسناد متعددی برای حمایت از برخی گروه‌های انسانی در سطح بین‌المللی وضع شده است. تحول مهم دهه‌های اخیر این است که فرد نه تنها یکی از موضوعات حقوق‌ بین‌الملل به شمار می‌آید، بلکه به شکل‌های مختلف خود بازیگر و اثرگذار بر روند تدوین قواعد بین‌المللی نیز شده است. در چنین بستری، قواعد حقوقی توجه خاصی به کرامت و حقوق انسانی پیدا کرده‌اند. بررسی این‏که روند حاضر در عرصه حقوق خانواده چه سیری را طی کرده است، چه موضوعاتی از خانواده بیشتر محور قاعده‌گذاری‌های بین‌المللی واقع شده‌اند و اسناد بین‌المللی از حیث محتوا حاوی چه نکات فنی حقوقی هستند، محور اصلی کتاب حاضر است.

ارسال با ایمیل: