حقوق بزه دیده در دادرسی‌های کیفری بین المللیگروه‌ها : حقوق
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۱
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۶۰٬۰۰۰ ریال

عنوان: حقوق بزه دیده در دادرسی‏های کیفری بین المللی

مؤلف: دکتر لیلا سادات اسدی

ناشر: پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و سمت

نوبت چاپ اول: 1391

قیمت: 60000 ریال

به هم پیوستگی نظم عمومی داخلی با نظم عمومی جامعه‌ بین‌الملل، تشکیل مراجع قضایی فراملی را توجیه می‌نماید. از علل تشکیل این مراجع، توجه به حقوق بشر به عنوان معیاری برای سنجش مشروعیت کشورها است. جرایم داخل در صلاحیت دادگاه‌های کیفری بین‌المللی که از دیوان‌های نظامی نورمبرگ و توکیو شروع شد و به تشکیل یک دیوان دائمی منتهی گردید؛ شامل جرایم علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل‌کشی، نشان از توجه به حقوق بشر، بدون توجه به مرزهای جغرافیایی دارد. فراوانی مصادیق رفتارهای داخل در تعریف هر یک از این جرایم، نحوه‌ی ارتکاب و گستردگی آن‌ها؛ توجه ویژه به بزه‌دیده‌ این جرایم را که غالباً به لحاظ ویژگی جمعی بودن جرم، شاهد نیز تلقی می‌گردد؛ ضرورت می‌دهد.

این کتاب ضمن بررسی حقوق بزه‌دیده در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی، در این رهگذر، افزون بر اسناد مرتبط با دادگاه‌های کیفری بین‌المللی، رویه‌ قضایی این دادگاه‌ها را نیز تبیین و تحلیل می‌نماید.

ارسال با ایمیل: