جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکانگروه‌ها : حقوق
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۹۴۰٬۰۰۰ ریال

عنوان: جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکان

مؤلف: فائزه طوقانی پور

ویراستار علمی: دکتر فائزه عظیم‏زاده اردبیلی

ناشر: پردیس خواهران و دانشگاه امام صادق(ع)

نوبت چاپ اول: 1392

قیمت: 120000 ریال

کودکان به عنوان افرادی آسیب‌پذیر به گونه‌ای خاص قربانی جرایمی به خصوص در حریم خصوصی خانواده می‌شوند که نمودهای آن به صورت قتل کودکان، کودک آزاری، رها کردن کودک و ... بروز کرده است و کودکان به عنوان افراد بالقوه آسیب­پذیر در معرض بزهدیدگی قرار دارند.

در این کتاب، مولف قصد دارد با بررسی جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکان نشان دهد اگرچه جرایمی علیه تمامیت جسمانی و معنوی کودک مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته است اما در جرم­انگاری و کیفرانگاری حمایتی از کودکان با اصول ثابت وجود ندارد و با فقدان سیاست افتراقی مشخصی در حوزه جرایم ارتکابی علیه کودکان، ضمانت اجراهای موجود برای برخورد مناسب با والدین و سرپرستان قانونی در جرایم علیه کودکان کافی و بازدارنده نیست و امکان بزه­دیدگی مجدد کودک فراهم می­باشد.

ارسال با ایمیل: