درسنامه حقوق کیفری خانوادهگروه‌ها : حقوق
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال

عنوان: درسنامه حقوق کیفری خانواده

مؤلف: دکتر لیلاسادات اسدی

ناشر: کارور

نوبت چاپ اول: 1390

قیمت: 70000 ریال

خانواده حریم خصوصی است که بر مبنای عشق و عاطفه بنا نهاده شده است. ورود حقوق کیفری با ضمانت اجراهای سرکوب‌گر و قهرآمیز به این حریم، باید با احتیاط صورت گیرد. این کتاب ضمن پذیرش دخالت حداقلی و بر مبنای ضرورت در حریم خانواده به راه‌کارهای تطبیق ضمانت اجراهای کیفری با حریم خصوصی خانواده میپردازد و ضمن بررسی ارکان جرایم خاص خانواده مانند ترک انفاق، فریب در نکاح، ازدواج با زن شوهردار یا در عده، نکاح و طلاق بدون ثبت آن و ازدواج با دختر زیر سن نکاح، جرایم عمومی را نیز در حوزه‌ی خانواده مورد بحث قرار می‌دهد.

ارسال با ایمیل: