کتاب‌ها

نمایش 55 تا 72 مورد از کل 76 مورد

حقوق بزه دیده در دادرسی‌های کیفری بین المللی

حقوق بزه دیده در دادرسی‌های کیفری بین المللی

قیمت : ۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۱

مدیریت تعارض از دیدگاه صاحبنظران مدیریت و مکتب اسلام

مدیریت تعارض از دیدگاه صاحبنظران مدیریت و مکتب اسلام

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۰

ابعاد اندیشه‌ورزی از دیدگاه قرآن کریم و علم و تربیت

ابعاد اندیشه‌ورزی از دیدگاه قرآن کریم و علم و تربیت

قیمت : ۴۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۰

مولفه‌های آموزشی توسعه انسانی

مولفه‌های آموزشی توسعه انسانی

قیمت : ۴۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۰

درس‌نامه فقه مقدماتی

درس‌نامه فقه مقدماتی

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۰

درسنامه حقوق کیفری خانواده

درسنامه حقوق کیفری خانواده

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۰

منبع کنترل با تاکید بر دیدگاه امام علی

منبع کنترل با تاکید بر دیدگاه امام علی

قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۰

نظریه معرفت طبعی جاحظ

نظریه معرفت طبعی جاحظ

قیمت : ۴۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۰

دوازده گفتار

دوازده گفتار

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۰

نبوت

نبوت

قیمت : ۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۸۸

سخن راهبر با رهرو

سخن راهبر با رهرو

قیمت : ۲۲٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۸۸

A Cross- sectional Study

A Cross- sectional Study

قیمت : ۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۸۷

هوش هیجانی

هوش هیجانی

قیمت : ۲۲٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۸۷

بیست و دو گفتار

بیست و دو گفتار

قیمت : ۲۲٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۸۷

learn the press

learn the press

قیمت : ۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۵

سیاست جنایی اسلامی

سیاست جنایی اسلامی

قیمت : ۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۸۵

علم، معرفت و تضارب آراء در مکتب جعفری

علم، معرفت و تضارب آراء در مکتب جعفری

قیمت : ۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۸۴

البحث الأدبی

البحث الأدبی

قیمت : ۱۱٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۸۴