مولفه‌های آموزشی توسعه انسانیگروه‌ها : علوم تربیتی
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۹۰۰٬۰۰۰ ریال

عنوان: مولفههای آموزشی توسعه انسانی

مؤلف: مریم برادران حقیر

 ناشر: پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

نوبت چاپ اول: 1390

قیمت: 45000 ریال

این اثر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که چنانچه جامعه‌ اسلامی بخواهد به توسعه (تعالی) انسانی دست یابد، «آموزش» چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

پاسخ به این پرسش با توجه به مبانی انسانشناسی و نیازهای انسانی که منجر به تعیین اهداف آموزشی می‌شود و همچنین در نظر گرفتن مبدأ و غایت هستی، پاسخی متفاوت نسبت به آنچه که در غرب رایج است می‌طلبد که در این مجال، به آن پرداخته شده است. بازتعریف مفهوم توسعه به تعالی انسانی و مولفه‌های آن از نتایج ارائه شده در این کتاب است.

ارسال با ایمیل: