سازمان آموزشی یادگیرندهگروه‌ها : علوم تربیتی
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۳
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۹۸۰٬۰۰۰ ریال

عنوان: سازمان آموزشی یادگیرنده با تأکید بر آموزه‏های اسلامی

مؤلف: فاطمه السادات امیر شاه کرمی

ویراستار علمی: دکتر زهره موسوی کاشی

ناشر: پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

نوبت چاپ اول: 1393

قیمت: 70000 ریال

سازمان یادگیرنده سازمانی است که در طول زمان می‌آموزد و عملکردهایش را متحول می­سازد و کارکرد خود را از طریق آگاه شدن و درک بهتر، بهبود بخشیده و اصلاح می­کند. این چنین سازمانی شرایط تحقق یادگیری سازمانی را در خود پدید می­آورد.

در این سازمان، همه­ افراد درگیر شناسایی و حل­ مسأله هستند و سازمان به این وسیله می‌تواند تجربه‌های جدیدی بیاموزد، امور را بهبود ببخشد و به توانایی­های خود بیفزاید. سازمان­های آموزشی که خاستگاه دانش و یادگیری­اند، برای آنکه بتوانند با توجه به پیچیدگی و پویایی روزافزون عوامل محیطی و تغییرات بسیار سریع آن، با این تغییرات هماهنگ شده و از چرخه­ی حیات خارج نشوند، ضروری است با تجهیز خود به این مفهوم نوین مدیریتی، بسیار کاراتر و اثربخش‌تر از وضع موجود ظاهر شوند.

اما در این بین، علی­رغم اهمیتی که اجرای مفهوم سازمان یادگیرنده در پیشبرد اهداف نظام­های آموزشی دارد، توجه به تفاوت بستر فرهنگی و مبنایی که تئوری‌های غربی در آن شکل گرفته و مفاهیم اسلامی، قابل اغماض نیست.

لذا در این اثر با بررسی مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده، به بازتعریف محتوایی آنها با عنایت به آموزه‌های اسلامی پرداخته شده و پیشنهاداتی در جهت به کارگیری مفهوم سازمان یادگیرنده مبتنی بر آموزه­های اسلامی، در سازمان­های آموزشی ارائه شد.

ارسال با ایمیل: