سیری در جایگاه حوزه مطالعات علوم انسانی و میان رشته‌ای در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیانگروه‌ها : علوم تربیتی
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

عنوان: سیری در جایگاه حوزه مطالعات علوم انسانی و میان رشتهای در توسعه شرکتهای دانش بنیان

مؤلفان: جمعی از نویسندگان

ناشر: پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و نشر کارور

نوبت چاپ اول: 1394

این اثر مجموعه مقالات بر گرفته از همایش ملی «جایگاه کاربردی علوم انسانی و حوزه‏های میان رشته ای موثر در شرکتهای دانش بنیان» است که به اهتمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم و دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران  در آبان 1394 بر گزار گردید با هدف با سیری اجمالی به حوزه‏های کاربردی علوم انسانی و حوزه‏های میان رشته ای در توسعه شرکتهای دانش بنیان منتشر گردیده است.

ارسال با ایمیل: