تصویر سازمانی دانشگاه اسلامی (از نظر تا عمل)گروه‌ها : علوم تربیتی
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۷
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۱۶۵٬۰۰۰ ریال

عنوان: تصویر سازمانی دانشگاه اسلامی از ایده تا عمل

مؤلفان: منیر تجلّی سمیه سورانی یانچشمه  کاظم منافی شرف آباد

ویراستار علمی: دکتر نادر جعفری هفتخوانی

ناشر: دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران و دانشگاه امام صادق(ع)

نوبت چاپ اول: 1397

قیمت: 180000 ریال

امروزه بسیاری از سازمان­ها با توجه به تصویر خود و مدیریت آن نسبت به بقای خود در محیط اقداماتی را اتخاذ می­کنند. با توجه به نقش دانشگاه اسلامی در پیشرفت و تعالی جامعه، مدیریت تصویر دانشگاه اسلامی نقش بسزایی در پیشبرد جامعه دارد.

از سوی دیگر با توجه به اهمیت مدیریت تصویر سازمانی در رابطه با کیفیت و دست­یابی به رتبه­ای بالاتر در رنکینگ جهانی، مدیریت تصویر سازمانی دانشگاه اسلامی از کارکردی استراتژیک برخوردار است. چرا که تصویر مطلوب هم سبب جذب و جلب افراد بیرونی و هم از آن مهم­تر پایداری افراد درون سازمان و پیشبرد اهداف سازمان خواهد شد. در دانشگاه اسلامی هدف از مدیریت تصویر سازمانی حاکمیت نگرش توحیدی و جلب توجه مردم به آن است نه افزایش سود. در چنین سازمانی موفقیت زمانی حاصل می­شود که تعالی معنوی و کمال انسانی در تمام سطوح که عین رضایت و قرب الهی است، به دست آید. در نتیجه، دستیابی به بالاترین بهره‌وری‌ها و اثربخشی‌ها، در صورتی که به بهای دست شستن از هدف اصلی باشد، به هیچ وجه به معنای موفقیت نخواهد بود.

ارسال با ایمیل: