یادگیری چگونه یاد گرفتنگروه‌ها : علوم تربیتی
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۵
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۲۷۰٬۰۰۰ ریال

عنوان: یادگیری چگونه یادگرفتن

مؤلفان: دکتر داریوش نوروزی، فریده صیادی، لیلا زمانی کوخالو

ویراستار علمی: دکتر خدیجه ابوالمعالی

ناشر: پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

نوبت چاپ اول: 1395

کتاب حاضر برای آن دسته از کسانی نوشته شده است که معتقدند یادگیری چه در مدارس و چه در محیط‌های آموزشی دیگر می‌تواند مؤثرتر از وضعیت کنونی آن باشد. سؤال بنیادین کتاب به شرح زیر می‌باشد: چگونه می‌توان به افراد کمک کرد تا در برابر تجربه خود واکنش نشان دهند و معانی نوین توانمندتر را بوجود آورد؟

ما باید درک کنیم که سؤالات یادگیری را نمی‌توان به صورت جامع پاسخ داد مگر اینکه سه مسأله مشترکی را که در آموزش شرکت دارند مد نظر بگیریم. اینها عبارتند از: آموزگاران و اینکه چگونه آموزش می‌دهند، ساختار دانشی که دوره درسی را شکل می‌گیرد و اینکه راهبری محیط آموزشی چگونه تولید می‌گردد. راهبردهای ارائه شده در این کتاب نه تنها می‌توانند به یادگیرندگان کمک کنند بلکه آنها معلمان بهتر و قوی‌تری را ایجاد می‌کنند. پتانسیل عظیم این کتاب در این نکته نهفته است؛ چرا که یک آموزگار در جریان دوره شغلی می‌تواند بر زندگی هزاران نفر تأثیر بگذارد.

این کتاب یک «راهنما» با بنیان نظری قوی و تحقیقات تجربی قابل توجهی تأیید‌کننده ادعای ما می‌باشند. ما دریافته‌ایم که کمک به دانش‌آموزان برای آموختن چگونگی یادگیری به صورتی‌که ما در نظر داریم، یک تلاش نوین و اساسی است.

ارسال با ایمیل: