کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 19 مورد

پژوهش پدیدار شناختی؛ کاربرد آن در مشاوره و روان شناسی

پژوهش پدیدار شناختی؛ کاربرد آن در مشاوره و روان شناسی

ناشر : پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

قیمت : ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تأثیر جهان‏بینی توحیدی در دانش مدیریت

تأثیر جهان‏بینی توحیدی در دانش مدیریت

ناشر : پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

قیمت : ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال

اخلاق تدریس در مدیریت کلاس

اخلاق تدریس در مدیریت کلاس

ناشر : پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

قیمت : ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال

درآمدی بر رهبری حکمت بنیان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی

درآمدی بر رهبری حکمت بنیان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی

ناشر : دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران

قیمت : ۹۶۵٬۰۰۰ ریال

سیاست پژوهی دکتری پژوهش محور

سیاست پژوهی دکتری پژوهش محور

ناشر : دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران و دانشگاه امام صادق(ع)

قیمت : ۶۵۰٬۰۰۰ ریال

تصویر سازمانی دانشگاه اسلامی (از نظر تا عمل)

تصویر سازمانی دانشگاه اسلامی (از نظر تا عمل)

قیمت : ۱٬۱۶۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۷

یادگیری چگونه یاد گرفتن

یادگیری چگونه یاد گرفتن

قیمت : ۱٬۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۵

تاب‌آوری در کلاس درس

تاب‌آوری در کلاس درس

قیمت : ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۴

سازمان آموزشی یادگیرنده

سازمان آموزشی یادگیرنده

قیمت : ۹۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۳

گام‌های کوتاه اما سریع

گام‌های کوتاه اما سریع

قیمت : ۷۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

توانمندسازی معلمان

توانمندسازی معلمان

قیمت : ۱٬۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۲

شناسایی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی در محیط‌های آموزشی

شناسایی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی در محیط‌های آموزشی

قیمت : ۱٬۵۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۲

مولفه های رهبری بصیر آموزشی

مولفه های رهبری بصیر آموزشی

قیمت : ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۱

مدیریت تعارض از دیدگاه صاحبنظران مدیریت و مکتب اسلام

مدیریت تعارض از دیدگاه صاحبنظران مدیریت و مکتب اسلام

قیمت : ۱٬۹۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۰

ابعاد اندیشه‌ورزی از دیدگاه قرآن کریم و علم و تربیت

ابعاد اندیشه‌ورزی از دیدگاه قرآن کریم و علم و تربیت

قیمت : ۱٬۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۰

مولفه‌های آموزشی توسعه انسانی

مولفه‌های آموزشی توسعه انسانی

قیمت : ۹۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۰

منبع کنترل با تاکید بر دیدگاه امام علی

منبع کنترل با تاکید بر دیدگاه امام علی

قیمت : ۲٬۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۰