کتاب‌ها

نمایش 1 تا 16 مورد از کل 16 مورد

درآمدی بر رهبری حکمت بنیان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی

درآمدی بر رهبری حکمت بنیان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی

ناشر : دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران

قیمت : ۸۵۰٬۰۰۰ ریال

سیاست پژوهی دکتری پژوهش محور

سیاست پژوهی دکتری پژوهش محور

ناشر : دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران و دانشگاه امام صادق(ع)

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تصویر سازمانی دانشگاه اسلامی (از نظر تا عمل)

تصویر سازمانی دانشگاه اسلامی (از نظر تا عمل)

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۷

یادگیری چگونه یاد گرفتن

یادگیری چگونه یاد گرفتن

قیمت : ۱۴۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۵

تاب‌آوری در کلاس درس

تاب‌آوری در کلاس درس

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۴

سازمان آموزشی یادگیرنده

سازمان آموزشی یادگیرنده

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۳

گام‌های کوتاه اما سریع

گام‌های کوتاه اما سریع

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

توانمندسازی معلمان

توانمندسازی معلمان

قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۲

شناسایی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی در محیط‌های آموزشی

شناسایی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی در محیط‌های آموزشی

قیمت : ۹۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۲

مولفه های رهبری بصیر آموزشی

مولفه های رهبری بصیر آموزشی

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۱

مدیریت تعارض از دیدگاه صاحبنظران مدیریت و مکتب اسلام

مدیریت تعارض از دیدگاه صاحبنظران مدیریت و مکتب اسلام

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۰

ابعاد اندیشه‌ورزی از دیدگاه قرآن کریم و علم و تربیت

ابعاد اندیشه‌ورزی از دیدگاه قرآن کریم و علم و تربیت

قیمت : ۴۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۰

مولفه‌های آموزشی توسعه انسانی

مولفه‌های آموزشی توسعه انسانی

قیمت : ۴۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۰

منبع کنترل با تاکید بر دیدگاه امام علی

منبع کنترل با تاکید بر دیدگاه امام علی

قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۰

هوش هیجانی

هوش هیجانی

قیمت : ۲۲٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۸۷