مدیریت تعارض از دیدگاه صاحبنظران مدیریت و مکتب اسلامگروه‌ها : علوم تربیتی
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۹۶۰٬۰۰۰ ریال

عنوان: مدیریت تعارض از دیدگاه صاحبنظران مدیریت و مکتب اسلام

مؤلف: فرشته میرزایی

ناشر: پردیس خواهران و دانشگاه امام صادق(ع)

نوبت چاپ اول: 1390

قیمت:  70000 ریال

مدیریت تعارض مهارتی است که با آن میتوان هر نوع ناسازگاری درونی و اختلافات بین فردی و گروهی را که نام تعارض میتوان بر آن گذاشت را اداره و حل و فصل نمود. شیوههای مختلفی جهت اداره تعارضات بین فردی وجود دارد که میتوان به رفق و گذشت، مذاکره، ایجاد وابستگی بین اعضاء، اعمال قدرت، میانجیگری، حکمیت و مشاوره اشاره نمود. کتاب حاضر ضمن بررسی مفاهیم و تئوریهای مطرح در زمینه تعارض و مدیریت تعارض، علل و پیامدهای تعارض به بررسی شیوههای اداره تعارض پرداخته و دیدگاه متخصصان مدیریت در زمینه هر یک از شیوههای هفت گانه مدیریت تعارض بیان شده است. در این کتاب تلاش شده است در هر یک از موضوعات علاوه بر دیدگاه متخصصان مدیریت به دیدگاه مکتب مقدس اسلام نیز اشاره شود و اشتراکات و تفاوتهای این دو دیدگاه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

ارسال با ایمیل: