منبع کنترل با تاکید بر دیدگاه امام علیگروه‌ها : علوم تربیتی
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲٬۲۴۰٬۰۰۰ ریال

عنوان: منبع کنترل آموزشی با تأکید بر دیدگاه امام علی (ع)

مؤلف: مهدیه قدسی

ناشر: پردیس خواهران و دانشگاه امام صادق(ع)

نوبت چاپ اول: 1390

قیمت: 80000 ریال

نظارت و کنترل یکی از ارکان اساسی نظام مدیریت در سازمان‌ها بوده است که ارتباط تنگاتنگ با سایر اصول و وظایف مدیریت دارد به طوری که عدم موفقیت در آن برابر با عدم موفقیت در مدیریت می‌باشد. تا به حال در کتب مختلف مدیریت و همچنین در حوزه تحقیقات در زمینه مباحث مدیریتی، به مسأله نظارت و کنترل به میزان زیاد پرداخته شده است، اما بیشتر این مباحث با تأکید بر دیدگاه مدیریت در کشورهای غربی به رشته تحریر در آمده‌اند. حال آنکه در کشور ما نظام اسلامی حاکم شده است و در یک جامعه اسلامی که می‌خواهد بر اساس مبانی و ارزش‌های اسلامی و در جهت تحقق اهداف اسلامی پایه‌گذاری شود باید نظام‌های کنترلی آن نیز با این ارزش‌ها و اهداف هماهنگی داشته باشد و در این چارچوب اعتقادی و ارزشی طراحی شود.

از این رو مؤلف در این کتاب به بررسی منبع کنترل در مدیریت آموزشی از دیدگاه امام علی(ع) سطح کاربرد آن را در سطوح مدیریت آموزشی بررسی نموده است.

ارسال با ایمیل: