مولفه های رهبری بصیر آموزشیگروه‌ها : علوم تربیتی
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۱
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ ریال

عنوان: مولفه‏های رهبری بصیر آموزشی با تأکید بر‌آموزههای دینی

مؤلف: مریم حق وردی طاقانکی

ناشر: پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

نوبت چاپ اول: 1391

قیمت:  55000 ریال

صاحب‌نظران مدیریت یکی از وجوه تمایز سازمان‌های موفق و ناموفق را در رهبری اثربخش و پویا می‌دانند. با توجه به تغییر نظریه‌های رهبری به سوی نظریه‌های نوین و تأکید این نظریه‌ها روی عنصر بصیرت، نظریه رهبری بصیر به‌عنوان رویکرد نوین در رهبری سازمان‌ها در حال اجراست. در کشورهای غربی در مورد بصیرت و رهبری بصیر پژوهش‌های بسیاری صورت گرفته است؛ این بحث از دیدگاه ادیان دیگر نیز مورد بررسی واقع گردیده و دیدگاه مسیحیان و صاحب‌نظران یهودی در زمینه ایجاد چشم‌انداز و لزوم بصیرت در رهبران پژوهش‌هایی انجام شده ولی در مورد بصیرت و رهبری بصیر از دیدگاه اسلام تاکنون تحقیقی جامع صورت نگرفته است. مولف در این کتاب سعی نموده است با توجه به ضرورت موضوع و خلأ موجود در این زمینهبه خصوص از سوی محققان شیعه، با مبنا قراردادن آموزه‏های قرآن و معارف علوی به شناسایی مفهوم بصیرت و رهبری و رهبری بصیر و ویژگی‏ها و مهارت‏ها و رفتارهای رهبری بصیر از دیدگاه قرآن و معارف علوی پرداخته و سپس این تئوری را از دیدگاه نظریه‏پردازان غربی نیز مورد بررسی و تحلیل قرار داده و در نهایت به بررسی تطبیقی این دو مکتب بپردازد.

ارسال با ایمیل: