پژوهش پدیدار شناختی؛ کاربرد آن در مشاوره و روان شناسی



گروه‌ها : علوم تربیتی
ناشر : پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
قیمت : ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال
ارسال با ایمیل: