توانمندسازی معلمانگروه‌ها : علوم تربیتی
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۲۸۰٬۰۰۰ ریال

عنوان: توانمندسازی معلمان با تاکید بر آموزه‏های اسلامی

مؤلف: نیره رحمانی

ویراستاران علمی: دکتر نیکو دیالمه و دکتر میترا عزتی

ناشر: پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و انتشارات دانشگاه امام صادق(ع))

نوبت چاپ اول: 1392

قیمت:   80000   ریال

این اثر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که براساس آموزههای اسلامی، عوامل موثر بر توانمندسازی معلمان کدامند؟ در راستای پاسخگویی به این سوال مفهوم توانمندسازی معلمان در دانش مدیریت و آموزههای اسلامی بررسی و عوامل موثر بر آن در سه حیطه عوامل خودتوانمندی، مدیریتی و سازمانی شناسایی و در نهایت به مقایسه تطبیقی این دو دیدگاه پرداخته شده است.

ارسال با ایمیل: