شناسایی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی در محیط‌های آموزشیگروه‌ها : علوم تربیتی
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۵۸۰٬۰۰۰ ریال

عنوان: شناسایی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی در محیط‏های آموزشی با تاکید بر آموزههای اسلامی

مؤلف: منصوره صالحی

ویراستاران علمی: دکتر نیکو دیالمه و دکتر میترا عزتی

ناشر: پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

نوبت چاپ اول: 1392

قیمت: 95000 ریال

فرهنگ سازمانی در سه سطح (1) مظاهر رفتاری، (2) ارزش­ها و (3) مفروضات زیربنایی قابل طرح است که سطح اخیر اساس رفتارها و مرجع ارزش­ها به شمار می­آید. بر این اساس جوهره فرهنگ سازمانی در الگوی مفروضات اساسی آن فرهنگ قرار می­گیرد و اگر به درستی درک گردد، تجزیه و تحلیل سطوح ظاهری آن، به آسانی امکانپذیر خواهد بود.

 در این کتاب، مولف با این زمینه فکری که مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی اسلامی برخاسته از جهان­بینی توحیدی است،  تجلی این مفروضات را در پنج مقوله مبدأ فاعلی و غایی، انسان، جهان، زمان و مکان عرضه می‌دارد.

ارسال با ایمیل: