هوش هیجانیگروه‌ها : علوم تربیتی
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۸۷
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۲٬۰۰۰ ریال

عنوان: هوش هیجانی

مؤلفان: دکتر منصوره کریم‌زاده و دکتر ناصر سلسبیلی
نشر: پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و اشکان

 قیمت: 22000 ریال

چاپ اول: 1387

پژوهشگران متفاوت، از هوش هیجانی و مؤلفههای آن، برداشت‌های متفاوتی را ارائه نموده‌اند، اما به طور کلی افرادی از قبیل سالووی، مایر، بایرـ اون و گلمن هوش هیجانی را شامل ظرفیت‌هایی از قبیل: ادراک کردن و پاسخ مناسب دادن به خلق‌ها، انگیزهها، مطالبات دیگران و فهم درست از هیجانات خود، بیان کردن آنها و مواجهه مناسب با هیجانات خویش می‌دانندهوش هیجانی از مجموعه‌ای از مهارت‌ها، توانایی‌‌ها و تسهیل‌کننده‌های گوناگونی ساخته شده است که بیشتر آنها را می‌توان از طریق آموزش و یادگیری در دیگران ایجاد نمود و یا پرورش داد. پایه‌ریزی هوش هیجانی از دوران اولیه زندگی آغاز می‌شود و شکل‌گیری آن در سراسر دوران مدرسه ادامه می‌یابد بنابراین تعجبی ندارد اگر ادعا کنیم که می‌توان مدارس را به عنوان مراکز و پایه‌های پرورش هوش هیجانی به حساب آورد.

در این کتاب به هوش هیجانی که نقشی اساسی و مرکزی در تعاملات انسان‌ها با یکدیگر دارد و در فعالیت‌های مرتبط با خانه، مدرسه و در دیگر موقعیت‌ها تأثیرگذار است، پرداخته می‌شود. اهمیت شناخت و پرورش هوش هیجانی این جهت است که می‌تواند در زمینه کسب و کار، مدیریت ماهرانه، رهبری شغلی و در یافتن راه حل به مظور کاهش استرس‌ها با استفاده از خود آگاهی هیجانی، در سازگاری با چالش‌های زندگی و کاهش اختلالات تأثیر قابل توجهی بگذارد.

         

ارسال با ایمیل: