A Cross- sectional Studyگروه‌ها : زبان خارجی
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
آخرین بروزرسانی : ۱۶ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : تیر ۱۳۸۷
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۴٬۰۰۰ ریال

عنوان: خطاهای زبان آموزان ایرانی

مولف: سمیه عبداللهیان

چاپ اول: 1387

Author: Somayeh Abdollahi
In cooperation With: Robabeh Pahlavan and Narges Sadeqi
Advisor: Dr.Mohmmad Hossein Keshavars


فراگیری زبان خارجی و آموزش رسمی آن در خارج از محیط مشکلات فزاینده‌ای برای زبان‌آموزان در بردارد. علت این امر تأثیر پیچیده زبان مادری بر زبان خارجی است. به همین دلیل مشخص نمودن مشکلات یادگیری، امری ضروری است. تحقیق حاضر، اشکالات انشاءهای زبان‌آموزان ایرانی را در استفاده از زمان‌های گذشته مورد بررسی قرار میدهد. اشکالات عمده‌ای که در سطوح اولیه یادگیری به چشم می‌خورد؛ در سطح متوسط نیز ادامه مییابد. لذا تلاش شده است گستره، نوع و منبع اشکالات فوق را مشخص نموده و به ارائه روش‌هایی به منظور حل مشکلات دانشجویان در هنگام یادگیری زبان خارجی پرداخته شود.

ارسال با ایمیل: