نبوتگروه‌ها : فلسفه
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۸۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۵٬۰۰۰ ریال

 عنوان: نبوت، شرح تجرید الاعتقاد

مؤلفان : دکتر احد فرامرز قراملکی ـ سکینه سلمان ماهینی

ناشر: پردیس‌خواهران دانشگاه امام صادق(ع) ـ اشکان

نوبت چاپ اول: 1388

قیمت : 35000 ریال

 

شرحهای فراوان، بر تجرید الاعتقاد خواجه طوسی نوشته شده است. کشف المراد علامه حلی به لحاظ قدمت، استواری و فراگیری در این میان جایگاه راهبردی دارد. اثر حاضر به تحلیل متن و شرح در مبحث نبوت می‌پردازد. بیان روشن و آسان‌یاب عبارتهای خواجه طوسی و علامه حلی، تحلیل مبانی معرفتی و لوازم منطقی آنها، صورت‌بندی منطقی و نقد ادله، مقایسه ره‌یافت کلامی با رویکردهای تفسیری ـ روایی و فلسفی و نیز طرح مسایل جدید کلامی در نبوت، جهت‌گیری این اثر است. هر مبحث این کتاب در دو سطح برای دانشجویان و اساتید ارائه می‌شود. این کتاب در 232 صفحه و 2 بخش، نبوت عامه و نبوت خاصه تدوین گردیده است.

ارسال با ایمیل: