کتاب‌ها

نمایش 37 تا 54 مورد از کل 76 مورد

بررسی تطبیقی حدود و تعزیرات در فقه مذاهب خمسه

بررسی تطبیقی حدود و تعزیرات در فقه مذاهب خمسه

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۴

بایسته‌های تقنین در حوزه خانواده

بایسته‌های تقنین در حوزه خانواده

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۴

آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی

قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۴

سازمان آموزشی یادگیرنده

سازمان آموزشی یادگیرنده

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۳

خانواده پژوهی

خانواده پژوهی

قیمت : ۱۲۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۳

بررسی تطبیقی قصاص و دیات در فقه مذاهب خمسه

بررسی تطبیقی قصاص و دیات در فقه مذاهب خمسه

قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۳

نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده

نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۳

خانواده در اسناد حقوق بین المللی

خانواده در اسناد حقوق بین المللی

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۳

گام‌های کوتاه اما سریع

گام‌های کوتاه اما سریع

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

توانمندسازی معلمان

توانمندسازی معلمان

قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۲

شناسایی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی در محیط‌های آموزشی

شناسایی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی در محیط‌های آموزشی

قیمت : ۹۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۲

تجلی فقه در قانون مدنی(۱)

تجلی فقه در قانون مدنی(۱)

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۲

جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکان

جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکان

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۲

جایگاه و محدوده حقوق جنسی زوجین

جایگاه و محدوده حقوق جنسی زوجین

قیمت : ۱۶۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۲

مولفه های رهبری بصیر آموزشی

مولفه های رهبری بصیر آموزشی

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۱

آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی

قیمت : ۱۶۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۱