ترجمه و تحریر فقه الامام جعفر الصادق(ع) (کتاب المضاربه تا پایان کتاب الاطمعه و الاشربه)گروه‌ها : فقه
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۵
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۸۲۵٬۰۰۰ ریال

عنوان: ترجمه و تحریر فقه الامام جعفرالصادق(ع) محمدجواد مغنیه: کتاب المضاربه تا پایان کتاب الأطعمة والأشربة

زیر نظر: دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی

ناظر علمی: دکتر سعید رجحان

همکاران: ملیحه اسماعیلی، عاطفه ذبیحی، دکتر هاله بادینده، دکتر مینا عربی، کتر نسیم عربی، مهناز عباسپور، دکتر طاهره شجاعی، دکتر فرزانه غفاری، طاهره ابراهیم، دکتر فریبا افضلی قادی، بهناز حاجیزاده، دکتر زهره حاجیان فروشانی، معصومه حاجی عموشا، دکتر لیلا خسروی، عقیله دادیار، شعله رضازاده نیکجه، عاتکه قاسمزاده، ملیحه فروتننژاد، سیده زهرا مطهری فرد، فاطمه ابوطالبی، علیمه جمالزاده، دکتررقیه عبدی، سمانه کافتری، دکتر فاطمه کیا دربندسری

ناشر: پردیس خواهران و دانشگاه امام صادق(ع)

نوبت چاپ اول: 1395

کتاب فقه الامام جفعر الصادق(ع) در سال 1384ق توسط مرحوم استاد محمد جواد مغنیه نگاشته شده است که اثری است ابتکاری و با اسلوب جدید در فقه اسلامی. مولف در مقدمه کتاب خود هدف نگارش را چنین بیان می‌کند:

«این کتاب برای کسانی که شناختی از فقه جعفری ندارند ولی اشتیاق به شناخت آن دارند نوشته شده، و چون منابع موجود در فقه شیعی دارای عبارتهای مشکل و غامض است که در عصر کنونی ممکن است خواننده نتواند با آن انس پیدا کند، این کتاب را بر اساس روایات متقن نگاشتم».

ارسال با ایمیل: