فقه الامام جعفر الصادق( کتاب خیار الرویه تا پایان کتاب الشفعه)گروه‌ها : فقه
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۵
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال

عنوان: ترجمه و تحریر فقه الامام جعفرالصادق(ع) محمدجواد مغنیه: کتاب خیار الرؤیة تا پایان کتاب الشفعه

زیر نظر: دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی

ناظر علمی: دکتر سعید رجحان

همکاران: : ملیحه اسماعیلی، عاطفه ذبیحی ، اکرم محمدی ارانی، دکترهاله بادینده، دکتر حاجیه خانم خاوری، دکتر اکرم جودی نعمتی،  دکتر لیلا خسروی، دکتر زینه عرفت پور، دکتر فرزانه غفاری،  دکتر زهره حاجیان فروشانی، دکتر مینا عربی ، دکتر مهدیه مهدوی کنی، دکتر نسیم عربی، زهرا رضایی، فاطمه محمدی، دکتر فریبا افضلی قادی، طاهره ابراهیم، فاطمه خوانین زاده، نادیا قربانی، طاهره نوروز پور، سوده آیت اللهی، فاطمه اکبری‏زاده، مهناز اعتضادی‏فر، شعله رضازاده نیکجه، فائزه فیروزه، سمانه کافتری، سیده زهرا مطهری فرد، مریم مهاجری، بهناز حاجی زاده، دکتر لیلا خسروی، فاطمه درویشی، اکرم ستوده، دکتر رقیه عبدی، عاتکه قاسم‏زاده، ملیحه فروتن‏نژاد

ناشر: پردیس خواهران و دانشگاه امام صادق(ع)

نوبت چاپ اول: 1395

 

ارسال با ایمیل: