الفقه المقارنگروه‌ها : فقه
ناشر : دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران و دانشگاه امام صادق(ع)
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۰۷۰٬۰۰۰ ریال

مؤلفان: دکتر زهرا لامع، زهرا راستی

اثر حاضر تلخیصی هدفمند و استدلالی از اهم مباحث فقهی مورد اختلاف، در محدوده عبادات و احوال شخصیه، از دیدگاه امامیه و اهل سنت می باشد و در تدوین آن به طور عمده از کتاب های " الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف " و " نظام النکاح فی الشریعه الاسلامیه الغراء " نوشته محققان دانشمند آیت الله جعفر سبحانی و " الفقه علی المذاهب الخمسه" نوشته محقق فاضل جواد مغنیه و " الفقه علی المذاهب الاربعه" و مذهب اهل البیت علیهم السلام " نوشته محقق اندیشمند عبدالرحمان الجزیری، السید محمد الغروی، الشیخ یاسر مازح و "موسوعه الفقهیه الکویتیه" تالیف جمعی از نویسندگان بهره گرفته شده است. این کتاب به عنوان منبع آموزشی درس فقه تطبیقی، در پردیس خواهران دانشگاه امام صادق علیه السلام تهیه شده است.

ارسال با ایمیل: