خانواده پژوهیگروه‌ها : روانشناسی
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۳
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۲۵٬۰۰۰ ریال

عنوان: خانواده‏پژوهی از منظر جامعه‏شناسی، روان‏شناسی و تعلیم و تربیت با رویکرد معارف اسلامی

به اهتمام: دکتر زهره موسی‏‌زاده

ناشر: پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

نوبت چاپ اول: 1393

قیمت: 125000 ریال

خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی زیربنای جوامع و خاستگاه فرهنگها، تمدنها و تاریخ بشر بوده که پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و هدایت آن به جایگاه واقعیاش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن، موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه نابودی است. دین مبین اسلام همواره به دلیل تأثیر عمیق تشکیل خانواده در تربیت، رشد فضایل و ساخت و ساز انسان سالم از لحاظ فکری، عاطفی و رفتاری تأکید ویژه­ای بر نهاد خانواده داشته است. با توجه به بحران حاکم بر نظام خانواده در قرن حاضر ناشی از تسلط فرهنگ امانیستی به­ خصوص در جوامع غربی، دستیابی به ظرافت­ها و راهکارهای عمیق اسلام در زمینۀ تحکیم روابط در کانون خانواده ضرورتی است که بیش از هر زمان دیگر احساس می­گردد. در همین راستا، انجمن فقه و حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، ضرورت و اهمیت تدوین مجموعه مقالات با موضوع «خانوادهپژوهی» با محوریت جامعهشناسی، روانشناسی و تعلیم و تربیت را در اولویت فعالیت­های علمی ـ پژوهشی خود قرارداده و اقدام به تهیه و انتشار این مجموعه مقالات ارزنده با رویکرد معارف اسلامی نموده است.

ارسال با ایمیل: