کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 77 مورد

درآمدی بر رهبری حکمت بنیان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی

درآمدی بر رهبری حکمت بنیان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی

ناشر : دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران

قیمت : ۸۵۰٬۰۰۰ ریال

الفقه المقارن

الفقه المقارن

ناشر : دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران و دانشگاه امام صادق(ع)

قیمت : ۵۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۰

سیاست پژوهی دکتری پژوهش محور

سیاست پژوهی دکتری پژوهش محور

ناشر : دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران و دانشگاه امام صادق(ع)

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

بازخوانی هویت زن در سنت علوی

بازخوانی هویت زن در سنت علوی

ناشر : پردیس خواهران و انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

قیمت : ۹۰۰٬۰۰۰ ریال

نکاح و انحلال آن در فضای سایبری

نکاح و انحلال آن در فضای سایبری

ناشر : پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

قیمت : ۳۴۰٬۰۰۰ ریال

النحو الوظیفی (۴)

النحو الوظیفی (۴)

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۷

النحو الوظیفی (۳)

النحو الوظیفی (۳)

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۷

النحو الوظیفی (۲)

النحو الوظیفی (۲)

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۷

النحو الوظیفی (۱)

النحو الوظیفی (۱)

قیمت : ۱۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۷

طرائق تدریس اللغه الثانیه المدخل التواصلی فی تعلیم اللغه العربیه

طرائق تدریس اللغه الثانیه المدخل التواصلی فی تعلیم اللغه العربیه

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۷

تصویر سازمانی دانشگاه اسلامی (از نظر تا عمل)

تصویر سازمانی دانشگاه اسلامی (از نظر تا عمل)

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۷

فقه مقدماتی

فقه مقدماتی

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۶

نظریه ولایت تکوینی در قرآن کریم

نظریه ولایت تکوینی در قرآن کریم

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۶

برگی از خاطرات مرد دین و سیاست

برگی از خاطرات مرد دین و سیاست

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۶

مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب

مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۶