فقه الامام جعفر الصادق (کتاب البیع تا پایان کتاب خیار التاخیر)گروه‌ها : فقه
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۵
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۶۵٬۰۰۰ ریال

عنوان: ترجمه و تحریر فقه الامام جعفرالصادق(ع) محمدجواد مغنیه: کتاب البیع تا پایان کتاب خیار التأخیر

زیر نظر: دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی

ناظر علمی: دکتر سعید رجحان

همکاران: ملیحه اسماعیلی، عاطفه ذبیحی، اکرم محمدی ارانی، دکترهاله بادینده، دکترمینا عربی، دکترنسیم عربی، دکترحاجیه خانم خاوری، دکتراکرم جودی نعمتی، دکتر زینه عرفتپور، دکتر اعظم غیاثی ثانی، نادیا قربانی، عاتکه قاسمزاده، دکتر زهره حاجیان فروشانی، زهرا عفت دوست آشیانه، فاطمه عزیززاد، نرگس قاسمیفر، مریم مهاجری، زهرا رضایی، فاطمه محمدی،  دکتر فریبا افضلی قادی، طاهره ابراهیم، فاطمه خوانین زاده، طاهره نوروز پور،  دکتر مهدیه مهدوی کنی

ناشر: پردیس خواهران و انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

نوبت چاپ اول: 1395

قیمت: 165000 ریال

کتاب فقه الامام جفعر الصادق(ع) در سال 1384ق توسط مرحوم استاد محمد جواد مغنیه نگاشته شده است که اثری است ابتکاری و با اسلوب جدید در فقه اسلامی. مولف در مقدمه کتاب خود هدف نگارش را چنین بیان می‌کند: «این کتاب برای کسانی که شناختی از فقه جعفری ندارند ولی اشتیاق به شناخت آن دارند نوشته شده، و چون منابع موجود در فقه شیعی دارای عبارتهای مشکل و غامض است که در عصر کنونی ممکن است خواننده نتواند با آن انس پیدا کند، این کتاب را بر اساس روایات متقن نگاشتم».

ارسال با ایمیل: