دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی

دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی زیر نظر معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران- در راستای ارتقاء توان علمی و پژوهشی دانشجویان به فعالیت می پردازد. این دفتر در بخش امور اجرایی تدوین پایان نامه های دانشجویی فعالیت می کند.

وظایف محوری:

  • انجام کلیه امور مربوط به اجرای فرآیند تدوین پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی
  • ساماندهی امور مربوط به کارشناسان پژوهشی، اساتید راهنما، اساتید ارزیاب و اساتید داور
  • برگزاری دوره‌های طرح جایگزین پایان‌نامه
  • تدوین طرح‌ها و برنامه‌ها جهت بهبود و تقویت توانایی پژوهشی دانشجویان
  • تدوین دستورالعمل‌ها و فرآیندهای حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی