دفتر مطالعات و تحقیقات علمی

معرفی دفتر مطالعات و تحقیقات علمی:

دفتر مطالعات و تحقیقات علمی با ایجاد انگیزه و تقویت آن برای تولید علوم انسانی اسلامی و انجام تحقیقات پژوهش محور در تحقق اهداف دانشگاه تلاش می­ نماید. این مسئولیت شامل طیف وسیعی از اقدامات و برنامه های اساسی مانند تعامل با محققان و پژوهشگران، هدفمند نمودن تحقیقات و پژوهش­ ها بر اساس اولویت­ های تعیین شده و نیازهای جامعه، جذب محققان (اعم از اساتید، اعضاء هیأت علمی، دانش آموختگان) و ترغیب ایشان در انجام پژوهش­ های علمی، ارتقاء سطح علمی اساتید، اعضاء هیأت علمی، دانش آموختگان است که مطابق اهداف کلان معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه سیاستگذاری می­ شود. لذا نقش محوری فعالیت های علمی پژوهشی است که به دفتر مطالعات و تحقیقات علمی جایگاه ویژه­ ای می­ بخشد.

وظایف محوری:

  • مطالعه و بررسی در زمینه موضوعات میان‌رشته‌ای علوم انسانی و علوم اسلامی در قالب تعریف پروژه
  • نیازسنجی و انجام پروژه‌های علمی و تحقیقاتی در زمینه علوم انسانی- اسلامی
  • تولید محتوای علمی و آموزشی برای نظام آموزش پردیس با محوریت گروه ها
  • شناسایی منابع و ماخذ علمی معتبر و ارائه جهت ساماندهی و مدیریت
  • مدیریت تعامل و روابط موثر  با موسسات و نهادهای بیرونی جهت عقد تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه‌های علمی، مطالعاتی و تحقیقاتی
  • برنامه‌ریزی و سازماندهی و نظارت بر فعالیت های مربوط به پروژه‌ های تحقیقاتی