کارگروه علمی تخصصی

کارگروه­ علمی- تخصصی فقه و حقوق خانواده

ردیف

مدیر

ناظر

همکاران

عنوان پروژه

تصویب طرح در شورای پژوهش

تاریخ شروع طرح

تاریخ خاتمه طرح

دستاورد کارگروه

1

دکتر مهرشاد شبابی

دفتر مطالعات و تحقیقات علمی

 

 

 

 

 

 

-------

 

مطالعات و تحقیقات فقه و حقوق خانواده

 

16/3/1391

1/8 /1391

26/12/1392

راه اندازی سایت انجمن فقه و حقوق خانواده

2

فاطمه صغری شفیعی، مریم برادران، معصومه آهویی

 

تدوین ساختار شکلی و قانونی کارگروه تخصصی  انجمن فقه و حقوق خانواده

19/10/1388

1/4/1390

6/3/1391

تعیین ساختار شکلی و قانونی کارگروه تخصصی  انجمن فقه و حقوق خانواده

3

 

« تشکیل اتاق فکر و ساماندهی و اولویت سنجی و اثر بخشی عملکرد علمی انجمن علمی فقه و حقوق خانواده »

10/7/1389

1/4/1390

26/12/1392

  1. جلب مشارکت اساتید بویژه اعضای هیات علمی به منظور تشکیل هسته مرکزی پژوهش در انجمن علمی فقه و حقوق خانواده
  2. تعیین موضوع های پژوهشی مرتبط با خانواده و اولویت بندی آنها بر اساس نیازها و خلاء­های موجود در این حوزه
  3. تشکیل کرسی­های آزاد اندیشی
  4. تشکیل جلسات علمی، همایش­ها و میزگردهای کارشناسی حقوق خانواده با رویکرد اجتماعی وروانشناسی(حداقل برگزاری یک همایش در هر نیمسال تحصیلی)