لیست پایان نامه ها

 

چکیده پایان نامه های انجام شده به دو زبان فارسی و انگلیسی:

1-مقایسه مسئولیت کیفری کودک در نظام حقوقی اسلام و کنوانسیون حقوق کودک
 
معصومه حمیدی پور ـ سیده سمیرا میر حسینی


2-رابطه علم ودین با تکیه بر دیدگاه متفکرین مسلمان
فاطمه معظمی گودرزی
- فاطمه حسینی مجرد


3-
تاثیر سبک های فرزند پروری بر نگرش دینی نوجوانان
ریحانه توزنده جانی


4-مقایسه آراء غزالی و ابن رشد پیرامون فلسفه و نسبت آن با دین
زینب ثبوت- نرگس شهامت پور- حمیده مخملیان


5- نقد وبررسی ساختار، وظایف و اختیارات شورای نگهبان
عالیه جان نثاری- سحر سهیلی پور


6-توحید و شرک از دیدگاه شیعه و وهابیت ( با تکیه بر کلام عقلی )
ملیحه آقایی – زهرا حاجی ابراهیم زرگر 


7- رسانه های دولتی و آزادی بیان در این رسانه ها
زهرابیگوند - هاجر عباسی اصل


8- اخلاقیات در آیات فقهی- اقتصادی قرآن
شیما رستمی

9-بررسی حقوقی تغییر جنسیت
مریم قالیبافان- مریم مرتجی


10- مسئولیت مدنی ناشی از انتقال ایدز
زینب شفیق اردستانی - رضوان آقاجانی


11- بررسی جرم فرزند کشی
مهدیه جبین زاده


12- بررسی حقوقی - پزشکی حیات ناپایدار
هانیه انصاری-فاطمه حنایی


13- مسئولیت ناشی از ترک یاری رساندن به دیگران
فاطمه آقاباقری- عطیه علی عرب


14-حقوق زنان سرپرست خانوار در نظام حقوقی ایران
زهرا سادات غمامی

 

15-مقایسه مهارت های حل مسئله در مدیران آموزشی
فاطمه رباط جزی

16- مفهوم نظم عمومی در حقوق کیفری ایران
مینا تفرج نوروز - مریم حسین زاده

17- حدود اختیارات انسان درتصمیم گیری های پزشکی
مرضیه ملک احمدی - مریم نانکلی

18-عالم ذر از دیدگاه فلاسفه و مفسرین
زینب محمد نژاد

19- جایگاه و کارآمدی زن در نهاد خانواده با تکیه بر آموزه های دینی
گلدوزها - حسین خانی - بدیع زادگان

20- تاثیر سبک های فرزند پروری بر نگرشی دینی جوانان
ریحانه توزنده جانی 

21- حقیقت وحی از منظر فلاسفه اسلامی و فلاسفه معاصر دین
لبافی - هدایت خواه

22- رابطه سبک های فرزند پروری والدین با سازگاری اجتماعی دانش آموزان
صحرایی- علیشاهی

23- ماهیت قراردادهای آتی
صنعتگر- حسینی

24- اخلاقیات در آیات فقهی - اقتصادی قرآن
شیما رستمی

25-مقایسه آراء غزالی و ابن رشد پیرامون فلسفه و نسبت آن با دین
ثبوت - شهامت پور - مخملیان

26- مقایسه مسئولیت کیفری کودک در نظام حقوقی اسلام و کنوانسیون حقوق کودک
حمیدی پور- میرحسینی

27- سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم سازمان یافته
اکبری - بیات

28-توحید و شرک از دیدگاه شیعه و وهابیت (با تکیه بر کلام عقلی)
آقایی - حاجی ابراهیم زرگر

29- بزهکاری زنان /رحم اجاره ای /نسب در رحم اجاره ای /حق تامین بهداشت زن در اسلام
سمانه محمدی

30-بررسی مناقشات اصولی پیرامون قاعده قبح عقاب بلا بیان و کارکرد حقوقی آن
رقیه افخمی -الهه راحتی

31-سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم سازمان یافته
سمانه اکبری-لیلا بیات

32-فرهنگنامه جامع حقوق زن در اسلام
الهه سادات حجازی

33-نظام حقوقی  حاکم بر علامت تجاری در حقوق ایران
فرشته امیر آبادی-فاطمه محمد قلی ها

34-بررسی مبانی و آثار جنگ نرم در نظام حقوقی اسلام
فاطمه سعادت امین پور-محدثه مقدم فر

35-بررسی رابطه عاطفی ولی - فرزندی با پیشرفت تحصیلی در گروهی از دانش آموزان مقطع متوسطه

شهرستان بروجن
نادیا بابادی-انسیه اسلامی-منصوره سیف

36-وضعیت اکوتوریسم در ایران از منظر قواعد حقوق داخلی و بین المللی
هدی بخشی نیکو-زهرا شمسایی

37-پیشگیری از وقوع جرم از طریق مدیریت شهری
امینه بیات- کبری انصاری-الهام پوردهقان

38-رسانه های دولتی و آزادی بیان در این رسانه ها
زهرا بیگوند-هاجر عباسی اصل

39-بررسی فقهی و حقوقی معاملات اینترنتی
محدثه توکلی نژاد-فاطمه عباسی راد

40-نقد و بررسی ساختار،وظایف و اختیارات شورای نگهبان
عالیه جان نثاری - سحر سهیلی پور

41-بررسی مولفه های سلامت روان از منظر دعای مکارم اخلاق
فهیمه جعفری - حمیده دهقانی-اکرم فلاح

42-رابطه سبکهای فرزندپروری والدین و جهت گیری مذهبی نوجوانان
سودابه حاصلی -حمیده ظاهر فریمانی

43-بررسی جایگاه تفکر انتقادی در تربیت اسلامی
فاطمه دباغی-سمیرا زارع-فهیمه ملانوری

44-علل اجتماعی طلاق
فهیمه درانی الاصل

45-انسان عقلی از دیدگاه صدرا
فاطمه ریخته گر زاده -پرستو رستمی

46-انتقال حقوق فکری
زهرا اسدالهی-زهره اسدالهی-فریده تاراسی

47-بررسی قانون تعزیرات حکومتی و نقش آن در کاهش جرایم
منصوره سجادیان-سمیرا رجبی

48-انتقال حقوق فکری
هانیه کاشانی-شکوفه اژدرپور

49-بررسی فقهی حقوقی اقدامات زیبایی و رابطه آن با مصلحت تحکیم خانواده
سرمدیان-رحمانی

50-ماهیت دیه و خسارت مازاد بر آن از منظر فقه و حقوق
سلمانی - باغانی

51-گستره احکام ثانوی در فقه
صدیقه سید تاج الدین

52-آموزش حقوق شهروندی در رسانه همگانی
سیف اللهی - هدایت

53- احکام اقسام تلقیح مصنوعی،حق تابعیت ، حق تابعیت زن،جرم انگاری و عفاف
محبوبه شاهمرادی

54-بررسی فقهی حقوقی عوامل پیشگیری از جرم و موانع آن
شمشیری - تقی پور

55-تحلیل محتوای کتب تعلیمات اجتماعی بر اساس اصول تربیت اجتماعی از منظر اندیشمندان مسلمان
مرضیه شیخلر

56-مشارکت سیاسی زنان ،حق یا تکلیف؟
طیبه عبدالملکی

57-حق حیات در اسلام و حقوق بین الملل
علیزاده - حاجی هادی

58-شهادت زن،فضاوت زن،زن و حقوق کیفری
قربانی-مباشر-شریفی-دارابی-خدایی-حجازی-باغبان-شاهمرادی-یحیی آبادی

59-تفاوت های زن و مرد در حقوق کیفری اسلام
لشکر- نوبهار

60-بررسی رابطه هویت دینی و تفکر انتقادی
محسن زاده - مجرایی-مدنی فر

61-تحلیل محتوای کتب تعلیمات اجتماعی بر اساس اصول تربیت اجتماعی از منظر اندیشمندان مسلمان
محمد قاسمی

62-رابطه مهارت های فراشناخت با خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان اول دبیرستان شهرستان کاشان
مخبر- افخمی

63-خسارت معنوی ناشی از جرم
مختاری-طاهری


64-رابطه علم و دین با تکیه بر دیدگاه متفکرین مسلمان
گودرزی - حسینی مجرد

65-بررسی هوش هیجانی به عنوان یکی از ویژگیهای انسان مطلوب در مقطع راهنمایی با تاکید بر سند ملی و

انطباق با منابع اسلامی
نورانی - رنجبر

66-بررسی حق دفاع متهم در حقوق کیفری ایران
نیکومرام-حاجی مقصودی

67- رابطه منبع کنترل با اضطراب تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع دوم شهر تهران
احمدی-مجد رضایی

68-جایگاه جنسیت در فرآیند دادرسی ایران
اسدی- حسن پور

70-امکان شناخت خداوند از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا
اکبرپور-براتی

71-نقش بزه دیده در تکوین جرایم منافی عفت
آزینه-جهرمی

72-مبانی فقهی و حقوقی بیماران در نظام اسلامی ایران
باغانی پور-طاهانی -رجایی

73-رابطه سبک های هویت با کنترل خشم
بیدخوری-افضلی

74-نقش علم عنایی بر نظام احسن در فلسفه اسلامی
جغتایی-دستمالچی

75-بررسی تفاوت کارآفرینی مدیران زن و مرد شاغل در آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران
خاکشور-مهدی زاده

76-رابطه ویژگیهای شخصیتی و نگرش دینی دانشجویان
ذوالقدرنیا-روحانی

77-تکامل نفس پس از مرگ در مکتب صدرایی
رنجبر-کهربایی

78-روش شناسی حکمت متعالیه
روحی نیاسر-علوی

79-رابطه سبکهای دلبستگی با رضامندی زناشویی
علاقبند-منصوری

80-بررسی مساله اجمال و تبیین در اصول فقه امامیه با رویکردی بر نظام حقوق خانواده
سلمانی-خسروی-فرخنده

81-تبعیت احکام از مصالح و مفاسد با نگرش نوین
صفرزاده-حجتی

82-مهارت حل مسئله اجتماعی
عسکری زاده

83-تبیین ربط عالم ثابت به عالم متغیر از دیدگاه ابن سینا
فیروزی

84-نقش لذت و الم در کسب فضائل اخلاقی از دیدگاه ملاصدرا و ابن سینا
قلی پور-سرکانی

85-جایگاه رسانه های گروهی در پیشگیری از جرم
قوامی

86-تادیب و تنبیه در نظام حقوقی خانوادگی ایران
کاویان پور-بقیعی

87-وضعیت حقوقی معلولان ذهنی
کریمی-شفیع زاده

88-رابطه ی کنترل عواطف با کفایت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدی-نوروزی

89-پیش بینی خود تنظیمی دانش آموزان بر اساس انعطاف پذیری و انسجام خانواده
موسوی-دین پژوه

90-حق و تکلیف والدین بر تربیت فرزند و رابطه آن با حریم خصوصی او
نوربخش - دهقانی