نظریه ولایت تکوینی در قرآن کریمگروه‌ها : قرآنی
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۶۹۰٬۰۰۰ ریال

عنوان: نظام ولایت تکوینی در قرآن کریم با تأکید بر تفسیر فریقین

مولف: دکتر طاهره محسنی

ناشر: پردیس خواهران و انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

نوبت چاپ اول: 1396

قیمت: 225000 ریال

نظام ولایت تکوینی یکی از شعبه‌‏های ولایت مطلقه الهی است که در تمام شؤون و مراتب عالم هستی جاری و ساری است. این نظام، خود متشکل از نظام‌‏های دیگری است که همسو با اهداف این کلان نظام ولایی در حرکت هستند، امکان و شروط تحقق آن را میسر می‏‌کنند و مجاری تحقق آن را شکل میدهند. بر مبنای آیات قرآن، ولایت مطلقه خداوند در عالم هستی بر اساس مشیت و اراده خداوندی شکل میگیرد و با تعلق گرفتن قدر الهی و رانده شدن قضای آن از مجاری خاصی در جهان هستی جاری میگردد. نظام اسباب و مسببات، نظام سنتها و نظام اسماء و صفات الهی سه مجرای اصلی تحقق ولایت تکوینی خداوند در جهان هستند. از سوی دیگر، جهان هستی بر اساس تجلی ذات الهی در مقام اسماء و صفات به ظهور رسیده است و بر مبنای روایات تفسیری، تنها انسان کامل است که توان انعکاس تمام اسماء و صفات الهی را دارا میباشد و به عنوان سبب متصل و عروة الوثقی، تنها وجودی است که پیوندی بیمنتها بین عالم ملک و ملکوت برقرار میکند. بنابراین، وجود انسان کامل نشاندهنده باز بودن مسیر برای دستیابی به حقیقت اسماء و صفات الهی است. از این رو، یقیناً انسانهایی وجود دارند که با تمسک به حبل متصل الهی، توانایی تجلی بخشی از اسماء را در خود دارا هستند و بر مبنای حدوث افعال بر پایه اسماء، با کسب این توانایی، از قدرت تصرف در عالم هستی برخوردار میشوند. نشانه این قدرت، بروز خوارق عادات و کرامات ویژه است. 

ارسال با ایمیل: