نگرشی نوین بر تاریخ و علوم قرآنیگروه‌ها : قرآنی
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۵٬۰۰۰ ریال

عنوان: نگرشی نوین بر تاریخ و علوم قرآنی

مؤلفان: فائزه عظیم‌زاده اردبیلی؛ دکتر بی‌بی سادات رضی بهابادی؛ دکتر اعظم پویا

نشر: پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و بنیاد قرآن

نوبت چاپ اول: 1380

قیمت: 15000ریال

قرآن کتابی است که نزول آن از عام اعلای قدرت، ظهور آن در حلیه عبارتی برتر از بلاغت و تأثیر حکیمانه آن در هدایت بسی شگفتانگیز و خیرهکننده است. پرتو مستقیم آیات قرآن، حدود و حقوق و روابط عمومی و غایت وجودی آن را روشن مینماید و پیچیدگیها و مشکلات را در هر زمان و از هر لحاظ میگشاید. همین هدایت کامل و مطلق به عنوان معرف قرآن است »هدی للمتقین«. این ذات که ابدیت و خاتمیت آن آری. یکی از دلایل حقانیت قرآن، اعجاز، نحوه نزول و علوم نهفته در آن است که در موقعیتی بر نبی اکرم (ص) نازل گردید که جهان بشریت را جهل و نادانی فرا گرفته بود؛ در آن هنگام بود خداوند به رسول گرامی اسلام فرمود »قل هذه سبیلی ادعوا الله علی بصیره«. این کتاب مشتمل بر 11 فصل و 357 صفحه می‌باشد. عناوین فصول بدین شرح است:

فصل اول: مباحثی پیرامون آیات و سور
فصل دوم: نزول قرآن و کیفیت تدوین آن
فصل سوم: بررسی منشاء اختلاف قرائات
فصل چهارم: بررسی سور حروف مقطعه
فصل پنجم: بررسی پدیده وحی و صور آن
فصل ششم: بررسی اسامی و عناوین قرآن
فصل هفتم: بررسی اعجاز قرآن کریم
فصل هشتم: محکم و متشابه کدام است
فصل نهم: اسباب النزول و اهمیت آن
فصل دهم: بررسی اجمالی ناسخ و منسوخ

فصل یازدهم: گذری بر بحث مطلق و مقید

ارسال با ایمیل: