اولویت‌های پژوهشی

اولویت‌های پژوهشی

تعیین اولویت‌های پژوهشی با توجه به تنوع بالای حوزه موضوعات در حیطه علوم انسانی اسلامی به جهت تمرکز دستاوردهای پژوهشی بر رسالت علمی دانشگاه امام صادق(ع) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از طرفی با توجه به تغییرات چشمگیر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در موضوعات روز جامعه به صورت پویا روی می‌دهد ضروری است تا در دوره‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت حوزه‌های پژوهشی‌‌ای که دارای اولویت برتری هستند مشخص گردد و تا حدامکان از انجام مطالعات و پژوهش‌های پراکنده و غیرمنسجم جلوگیری شود. تعیین حوزه‌های پژوهشی دارای اولویت در پردیس خواهران همزمان با تبیین ضرورت وجود برنامه علمی مشخص سالیانه برای اعضاء هیات علمی و براساس اولویت‌هایی که از سوی دانشگاه امام صادق(ع) برای تمامی فعالیت‌های علمی و پژوهشی اعلام شده بود آغاز گردید. معاونت پژوهشی پردیس خواهران با هدف ایجاد هماهنگی بین اساتید و اعضاء هیأت علمی و انجام فعالیت‌های جمعی و مشترک در راستای اهداف و اولویت‌های دانشگاه با مشارکت گروه‌های علمی و با همکاری اعضاء هیأت علمی اقدام به تعیین و اولویت‌دهی حوزه‌های پژوهشی تخصصی گروه‌های علمی نمود. حوزه‌های پژوهشی و در ذیل آنها محورهای پیشنهادی پس از بررسی تخصصی در گروه‌های علمی، در چند جلسه شورای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام سند حاضر  به عنوان سند نهایی حوزه‌های پژوهشی دارای اولویت پردیس خواهران در شورای پژوهش مورخ 15 تیرماه 1401 نهایی شده و به تصویب رسید.

انتظار می‌رود کلیه فعالیت‌های پژوهشی پردیس خواهران هم راستا با سند حاضر باشد و به عنوان معیار سنجش اولویت فعالیت‌ها و برنامه‌های علمی مورد توجه قرار گیرد. شایان ذکر است بازه زمانی مورد نظر برای این سند دو سال بوده و پس از آن مجددا مورد بررسی و بازبینی قرار خواهد گرفت.

چهارچوب کلی حوزه‌های پژوهشی گروه‌های علمی :

 

از میان پژوهش‌هایی که ذیل حوزه‌های پیشنهادی فوق قرار می‌گیرند پژوهش‌هایی دارای اولویت مضاعف هستند که:

در حوزه خانواده و زن  قرار می­‌گیرند .
ماهیت تطبیقی، میان رشتگی و نظریه‌پردازی دارند.
در راستای رفع نیازهای جامعه یا همکاری با سایر نهادها و یا با هدف اجرایی‌سازی شعار سال معین شده از سوی مقام معظم رهبری باشند.
به صورت گروهی و جمعی انجام شوند.
با رویکرد نقد، آینده پژوهی، خط­مشی گذاری و شناخت نظام مسائل (مسئله شناسی) باشند.
در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی انجام شوند .