کرسی های ترویجی

 

10-برگزاری کرسی نقد کتاب‌های آموزش مهارت‌های زبان دوم (گویشوران غیر عرب) بر اساس شاخص‌های مطلوب

ارائه دهنده

ناقد(ان)

مدیر جلسه

تاریخ برگزاری

نوع کرسی

دکتر سهیلا محسنی نژاد

دکتر حامد صدقی

خانم معصومه حاجی عموشا

97/3/9

ترویجی­( عرضه و نقد دیدگاههای علمی)

9- برگزاری کرسی «ولایت تکوینی انسان سالک »

ارائه دهنده

ناقد(ان)

مدیر جلسه

تاریخ برگزاری

نوع کرسی

دکتر طاهره محسنی

دکتر حسام الدین خلعتبری لیماکی

خانم مهدیه مهدوی کنی

96/10/19

ترویجی­( عرضه و نقد دیدگاههای علمی)

8- برگزاری کرسی « قانون اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت»

مناظره کنندگان

مدیر جلسه

تاریخ برگزاری

نوع کرسی

دکتر کبری پورعبدالله

دکتر زهرا سادات میرهاشمی

دکتر اعظم غیاثی ثانی

96/10/6

ترویجی­( مناظره)

7- برگزاری کرسی «دلالت پژوهی تربیتی در نظریه قرآنی  قانونمندی اجتماع»

ارائه دهنده

ناقد(ان)

مدیر جلسه

تاریخ برگزاری

نوع کرسی

دکتر نیکو دیالمه

دکتر علی رضا صادق زاده

دکتر فاضله میرغفوریان

96/7/25

ترویجی­( عرضه و نقد دیدگاههای علمی)

6- برگزاری کرسی « ایده جهان پویا در تبیین ارتباط خدا با انسان»

ارائه دهنده

ناقد(ان)

مدیر جلسه

تاریخ برگزاری

نوع کرسی

دکتر فاطمه سلیمانی دره باغی

دکتر محمد سعیدی مهر

دکتر فاطمه صادق زاده قمصری

96/2/26

ترویجی­( عرضه و نقد دیدگاههای علمی)

5- برگزاری کرسی« تحلیل انتقادی در قوانین و مقررات حوزه­ی­ آتش­نشانی و امور ایمنی؛ با نگاه ویژه به حادثه­ی پلاسکو »

ارائه دهنده

ناقد(ان)

مدیر جلسه

تاریخ برگزاری

نوع کرسی

دکتر مریم السادات محقق

دکتر غلامعلی صدقی

دکتر مهدی هداوند

دکتر  عاطفه عباسی کلیمانی

96/2/24

ترویجی­( عرضه و نقد دیدگاههای علمی)

4- برگزاری کرسی « اثر بخشی فعالیت ایفای نقش در پیشرفت مهارت گفتگوی زبان عربی دانشجویان »

ارائه دهنده

ناقد(ان)

مدیر جلسه

تاریخ برگزاری

نوع کرسی

دکتر سهیلا محسنی نژاد

دکتر سید عنان اشکوری

دکتر عیسی متقی زاده

خانم معصومه حاجی عموشا

96/2/12

ترویجی­( عرضه و نقد دیدگاههای علمی)

3- برگزاری کرسی «عدم تمایز احکام اخلاقی و فقهی اسلام از حیث الزام»

ارائه دهنده

ناقد(ان)

مدیر جلسه

تاریخ برگزاری

نوع کرسی

دکتر صدیقه مهدوی کنی

دکتر محمود حکمت نیا

دکتر کبری پورعبدالله

95/12/1

ترویجی­( عرضه و نقد دیدگاههای علمی)

2- برگزاری کرسی« چالش های حقوقی اعطای تابعیت به کودک حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی »

ارائه دهنده

ناقد(ان)

مدیر جلسه

تاریخ برگزاری

نوع کرسی

دکتر  عاطفه عباسی کلیمانی

دکتر کبری پورعبدالله

دکتر مهرشاد شبابی

دکتر رقیه سادات مومن

95/11/3

ترویجی­( عرضه و نقد دیدگاههای علمی)

  1. برگزاری کرسی « نقد دیدگاه «اشتراک پدر و مادر در ولایت بر تربیت فرزندان»

ارائه دهنده

ناقد(ان)

مدیر جلسه

تاریخ برگزاری

نوع کرسی

دکترکبری  پورعبدالله

حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی سعادت مصطفوی

حجت الاسلام و المسلمین قدرت الله انصاری شیرازی

دکتر صدیقه مهدوی کنی

95/5/11

ترویجی­( عرضه و نقد دیدگاه‌های علمی)