نشریات علمی

دوفصلنامه های علمی دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران به شرح زیر است:

1- دوفصلنامه علمی حکمت سینوی

2- دوفصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده

3- دوفصلنامه علمی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام

دوفصلنامه های علمی فوق در پایگاه‏ های زیر نمایه می‏ شود:

الف: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام:                                                                www.isc.gov.ir

ب: نظام‏ نمایه‏ سازی مرکز منطقه‏ ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (ایران ژورنال):    www.ricest.ac.ir

ج: اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:                                                                         www.sid.ir        

ارتباط با ما

نشانی: تهران، شهرک قدس(غرب)، میدان صنعت، بلوار فرحزادی، خیابان شهید طاهرخانی، دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، حوزه معاونت پژوهشی و فن‌آوری، دفتر نشر آثار علمی

پست الکترونیکی حکمت سینوی:ap@isuw.ac.ir

پست الکترونیکی فقه و حقوق خانواده :flj@isuw.ac.ir

پست الکترونیکی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام: esi@isuw.ac.ir

           تلفن:  4-22094901       نمابر:  22065437