آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آئین نامه نگارش پایان نامهدفتر تحقیقات دانشجویی
آیین نامه نگارش پایان نامه ویِژه رشته معارف اسلامی و علوم تربیتیدفتر تحقیقات دانشجویی
آیین_نامه_طرح پژوهشی_مصوب۲۹-۱۰-۹۹دفتر تحقیقات علمی
آیین_نامه_واحد_پژوهشی_۱۹-۱۲-۹۹-.docx.pdfدفتر تحقیقات علمی
پروپوزال جدید طرح پژوهشی نوع اولدفتر تحقیقات علمی
پروپوزال جدید طرح پژوهشی نوع دومدفتر تحقیقات علمی
پروپوزال جدید طرح پژوهشی نوع سومدفتر تحقیقات علمی
دستورالعمل تدوین گزارش نهایی طرح پژوهشیدفتر تحقیقات علمی
دستورالعمل تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشیدفتر تحقیقات علمی
دستورالعمل چاپ و نشردفتر نشر آثار علمی
دستورالعمل داخلی گرنتدفتر تحقیقات علمی
دستورالعمل داخلی گرنتدفتر تحقیقات علمی
دستورالعمل فرایند کار تحقیق دوره کارشناسیدفتر تحقیقات دانشجویی
دستورالعمل مستندسازی و ارجاع دهیدفتر نشر آثار علمی
شیوه نامه تشویق مقالاتدفتر تحقیقات علمی
شیوه نامه ویرایش انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام)دفتر نشر آثار علمی
فرم پلان ویژه دانشجویان فقه، حقوق، فلسفهدفتر تحقیقات دانشجویی
فرم پلان ویژه رشته معارف اسلامی و علوم تربیتیدفتر تحقیقات دانشجویی
فرم تمدید کار تحقیقیدفتر تحقیقات دانشجویی
فرم جهت اخذ معرفی نامه به کتابخانه هادفتر تحقیقات دانشجویی