آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
پروپوزال جدید طرح پژوهشی نوع اولدفتر تحقیقات علمی
فرم گزارش ۴ ماههدفتر تحقیقات دانشجویی
نظام نامه و آیین نامه های هیات حمایت از کرسی های شورای عالی انقلاب فرهنگیدفتر تحقیقات علمی
شیوه نامه تشویق مقالاتدفتر تحقیقات علمی
دستورالعمل داخلی گرنتدفتر تحقیقات علمی
دستورالعمل تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشیدفتر تحقیقات علمی
آیین_نامه_واحد_پژوهشی_۱۹-۱۲-۹۹-.docx.pdfدفتر تحقیقات علمی
آیین_نامه_طرح پژوهشی_مصوب۲۹-۱۰-۹۹دفتر تحقیقات علمی
کاربرگ کرسی نظریه پردازی(طرحنامه)دفتر تحقیقات علمی
کاربرگ درخواست تشکیل واحد پژوهشی دانشگام امام صادق علیه السلامدفتر تحقیقات علمی
فرم معرفی‌نامه به کتابخانه‌هادفتر تحقیقات دانشجویی
دستورالعمل فرایند کار تحقیق دوره کارشناسیدفتر تحقیقات دانشجویی
دستورالعمل داخلی گرنتدفتر تحقیقات علمی
پروپوزال جدید طرح پژوهشی نوع سومدفتر تحقیقات علمی
پروپوزال جدید طرح پژوهشی نوع دومدفتر تحقیقات علمی
کاربرگ کرسی ترویجی عرضه و نقددفتر تحقیقات علمی
دستورالعمل تدوین گزارش نهایی طرح پژوهشیدفتر تحقیقات علمی
کاربرگ درخواست چاپ کتابدفتر نشر آثار علمی
آئین نامه نگارش پایان نامهدفتر تحقیقات دانشجویی
دستورالعمل مستندسازی و ارجاع دهیدفتر نشر آثار علمی