آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم جهت اخذ معرفی نامه به کتابخانه هادفتر تحقیقات دانشجویی
فرم پلان ویژه دانشجویان فقه، حقوق، فلسفهدفتر تحقیقات دانشجویی
فرم پلان ویژه رشته معارف اسلامی و علوم تربیتیدفتر تحقیقات دانشجویی
فرم چکیده پایان نامه هادفتر تحقیقات دانشجویی
فرم تمدید کار تحقیقیدفتر تحقیقات دانشجویی
فرم درخواست خدمات اطلاع رسانیدفتر تحقیقات دانشجویی
آیین نامه نگارش پایان نامه ویِژه رشته معارف اسلامی و علوم تربیتیدفتر تحقیقات دانشجویی
آئین نامه نگارش پایان نامهدفتر تحقیقات دانشجویی
دستورالعمل فرایند کار تحقیق دوره کارشناسیدفتر تحقیقات دانشجویی
فرم معرفی‌نامه به کتابخانه‌هادفتر تحقیقات دانشجویی
فرم گزارش ۴ ماههدفتر تحقیقات دانشجویی
شیوه نامه ویرایش انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام)دفتر نشر آثار علمی
دستورالعمل چاپ و نشردفتر نشر آثار علمی
دستورالعمل مستندسازی و ارجاع دهیدفتر نشر آثار علمی
کاربرگ درخواست چاپ کتابدفتر نشر آثار علمی
کاربرگ کرسی ترویجی عرضه و نقددفتر تحقیقات علمی
کاربرگ کرسی ترویجی مناظرهدفتر تحقیقات علمی
دستورالعمل تدوین گزارش نهایی طرح پژوهشیدفتر تحقیقات علمی
پروپوزال جدید طرح پژوهشی نوع اولدفتر تحقیقات علمی
پروپوزال جدید طرح پژوهشی نوع دومدفتر تحقیقات علمی