آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دفتر تحقیقات علمی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
کاربرگ کرسی ترویجی عرضه و نقددفتر تحقیقات علمی
کاربرگ کرسی ترویجی مناظرهدفتر تحقیقات علمی
دستورالعمل تدوین گزارش نهایی طرح پژوهشیدفتر تحقیقات علمی
پروپوزال جدید طرح پژوهشی نوع اولدفتر تحقیقات علمی
پروپوزال جدید طرح پژوهشی نوع دومدفتر تحقیقات علمی
پروپوزال جدید طرح پژوهشی نوع سومدفتر تحقیقات علمی
دستورالعمل داخلی گرنتدفتر تحقیقات علمی
کاربرگ درخواست تشکیل واحد پژوهشی دانشگام امام صادق علیه السلامدفتر تحقیقات علمی
کاربرگ کرسی نظریه پردازی(طرحنامه)دفتر تحقیقات علمی
آیین_نامه_طرح پژوهشی_مصوب۲۹-۱۰-۹۹دفتر تحقیقات علمی
آیین_نامه_واحد_پژوهشی_۱۹-۱۲-۹۹-.docx.pdfدفتر تحقیقات علمی
دستورالعمل تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشیدفتر تحقیقات علمی
دستورالعمل داخلی گرنتدفتر تحقیقات علمی
شیوه نامه تشویق مقالاتدفتر تحقیقات علمی
نظام نامه و آیین نامه های هیات حمایت از کرسی های شورای عالی انقلاب فرهنگیدفتر تحقیقات علمی