آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه نگارش پایان نامهدفتر تحقیقات دانشجویی
آیین نامه نگارش پایان نامه ویِژه رشته معارف اسلامی و علوم تربیتیدفتر تحقیقات دانشجویی
پروپوزال (طرح پژوهشی)دفتر تحقیقات علمی
پروپوزال جدید طرح پژوهشیدفتر تحقیقات علمی
دستورالعمل تدوین گزارش نهایی طرح پژوهشیدفتر تحقیقات علمی
دستورالعمل چاپ و نشردفتر نشر آثار علمی
دستورالعمل مستندسازی و ارجاع دهیدفتر نشر آثار علمی
شیوه نامه ویرایش انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام)دفتر نشر آثار علمی
فرم پلان ویژه دانشجویان فقه، حقوق، فلسفهدفتر تحقیقات دانشجویی
فرم پلان ویژه رشته معارف اسلامی و علوم تربیتیدفتر تحقیقات دانشجویی
فرم تمدید کار تحقیقیدفتر تحقیقات دانشجویی
فرم جهت اخذ معرفی نامه به کتابخانه هادفتر تحقیقات دانشجویی
فرم چکیده پایان نامه هادفتر تحقیقات دانشجویی
فرم درخواست خدمات اطلاع رسانیدفتر تحقیقات دانشجویی
کاربرگ ارزیابی پرپوزال (طرح پژوهشی)دفتر تحقیقات علمی
کاربرگ ارزیابی گزارش پیشرفت طرح پژوهشیدفتر تحقیقات علمی
کاربرگ ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشیدفتر تحقیقات علمی
کاربرگ درخواست چاپ کتابدفتر نشر آثار علمی
کاربرگ کرسی ترویجی عرضه و نقددفتر تحقیقات علمی
کاربرگ کرسی ترویجی مناظرهدفتر تحقیقات علمی