آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
کاربرگ کرسی ترویجی عرضه و نقددفتر تحقیقات علمی
کاربرگ ارزیابی پرپوزال (طرح پژوهشی)دفتر تحقیقات علمی
فرم جهت اخذ معرفی نامه به کتابخانه هادفتر تحقیقات دانشجویی
فرم پلان ویژه دانشجویان فقه، حقوق، فلسفهدفتر تحقیقات دانشجویی
فرم پلان ویژه رشته معارف اسلامی و علوم تربیتیدفتر تحقیقات دانشجویی
فرم چکیده پایان نامه هادفتر تحقیقات دانشجویی
فرم تمدید کار تحقیقیدفتر تحقیقات دانشجویی
فرم درخواست خدمات اطلاع رسانیدفتر تحقیقات دانشجویی
کاربرگ کرسی ترویجی مناظرهدفتر تحقیقات علمی
پروپوزال (طرح پژوهشی)دفتر تحقیقات علمی
کاربرگ ارزیابی گزارش پیشرفت طرح پژوهشیدفتر تحقیقات علمی
کاربرگ ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشیدفتر تحقیقات علمی
آیین نامه نگارش پایان نامه ویِژه رشته معارف اسلامی و علوم تربیتیدفتر تحقیقات دانشجویی
شیوه نامه ویرایش انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام)دفتر نشر آثار علمی
دستورالعمل چاپ و نشردفتر نشر آثار علمی
دستورالعمل مستندسازی و ارجاع دهیدفتر نشر آثار علمی
آئین نامه نگارش پایان نامهدفتر تحقیقات دانشجویی
کاربرگ درخواست چاپ کتابدفتر نشر آثار علمی
دستورالعمل تدوین گزارش نهایی طرح پژوهشیدفتر تحقیقات علمی
پروپوزال جدید طرح پژوهشیدفتر تحقیقات علمی