آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه نگارش پایان نامهدفتر تحقیقات دانشجویی
دستورالعمل مستندسازی و ارجاع دهیدفتر نشر آثار علمی
دستورالعمل چاپ و نشردفتر نشر آثار علمی
شیوه نامه ویرایش انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام)دفتر نشر آثار علمی
آیین نامه نگارش پایان نامه ویِژه رشته معارف اسلامی و علوم تربیتیدفتر تحقیقات دانشجویی
کاربرگ کرسی ترویجی مناظرهدفتر تحقیقات علمی
کاربرگ ارزیابی پرپوزال (طرح پژوهشی)دفتر تحقیقات علمی
کاربرگ کرسی ترویجی عرضه و نقددفتر تحقیقات علمی
دستورالعمل داخلی گرنتدفتر تحقیقات علمی
پروپوزال جدید طرح پژوهشی نوع سومدفتر تحقیقات علمی
پروپوزال جدید طرح پژوهشی نوع دومدفتر تحقیقات علمی
پروپوزال جدید طرح پژوهشی نوع اولدفتر تحقیقات علمی
دستورالعمل تدوین گزارش نهایی طرح پژوهشیدفتر تحقیقات علمی
کاربرگ درخواست چاپ کتابدفتر نشر آثار علمی
فرم درخواست خدمات اطلاع رسانیدفتر تحقیقات دانشجویی
فرم تمدید کار تحقیقیدفتر تحقیقات دانشجویی
فرم چکیده پایان نامه هادفتر تحقیقات دانشجویی
فرم پلان ویژه رشته معارف اسلامی و علوم تربیتیدفتر تحقیقات دانشجویی
فرم پلان ویژه دانشجویان فقه، حقوق، فلسفهدفتر تحقیقات دانشجویی
فرم جهت اخذ معرفی نامه به کتابخانه هادفتر تحقیقات دانشجویی