معاونت پژوهشی و فناوری - ليست كامل قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها
نمایش بر اساس 
 آیین‌نامه کمیته دستگاهی برگزاری کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره (مصوب جلسه 305 مورخ شهریور 94 شورای دانشگاه)
آیین‌نامه کمیته دستگاهی برگزاری کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره (مصوب جلسه 305 مورخ شهریور 94 شورای دانشگاه)
يکشنبه 18 شهريور 1397
دانلود فایل پیوست
 دستورالعمل چاپ و نشر
دستورالعمل چاپ و نشر
يکشنبه 22 اسفند 1395
دانلود فایل پیوست
 دستور العمل تدوین گزارش نهایی طرح پژوهشی
دستور العمل تدوین گزارش نهایی طرح پژوهشی
يکشنبه 18 شهريور 1397
دانلود فایل پیوست
 شیوه نامه ویرایش انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام)
شیوه نامه ویرایش انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام)
يکشنبه 22 اسفند 1395
دانلود فایل پیوست
 دستورالعمل مستندسازی و ارجاع دهی
دستورالعمل مستندسازی و ارجاع دهی
شنبه 23 دى 1396
دانلود فایل پیوست
 نظام نامه و آیین نامه و شرح وظائف کرسی های علمی هیات حمایت ازکرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
نظام نامه و آیین نامه و شرح وظائف کرسی های علمی هیات حمایت ازکرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
يکشنبه 18 شهريور 1397
 آیین‌نامه برگزاری کرسی‌های ترویجی و تخصصی
آیین‌نامه برگزاری کرسی‌های ترویجی و تخصصی
يکشنبه 18 شهريور 1397
دانلود فایل پیوست
 آیین‌نامه انجمن‌های علمی- پژوهشی دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع)پردیس خواهران
به منظور تقویت نشاط‌ علمی و حمایت از فعالیتهای پژوهشی دانشجویان مستعد و توانمند در جهت بالندگی علمی و پژوهشی در راستای تحقق اهداف و اولویتهای پژوهشی دانشگاه، انجمنهای علمی- پژوهشی دانشجویان زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه وکارشناسان پژوهشی گروهها طبق مفاد این آیین‌نامه تشکیل می‌شود. در این آیین‌نامه، انجمن علمی- پژوهشی دانشجویان هر گروه به اختصار «انجمن» نامیده می‌شود.
يکشنبه 30 تير 1392
 آئین نامه نگارش پایان نامه
این آئین نامه جهت آشنایی با نحوه نگارش پایان نامه های مقطع کارشناسی ویژه رشته های فقه و حقوق اسلامی،‌ حقوق و فلسفه و کلام اسلامی است.
شنبه 21 دى 1392
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه نگارش پایان نامه ویِژه رشته معارف اسلامی و علوم تربیتی
این آیین نامه ویِژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته معارف اسلامی و علوم تربیتی است.
شنبه 21 دى 1392
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه اجرایی طرح پژوهشی
آئین نامه ویژه اعضای هیات علمی جهت تدوین طرح پژوهشی
دوشنبه 5 شهريور 1397
دانلود فایل پیوست
 نرخ‌نامه فعالیت‌های حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه در سال 97-1396
نرخ‌نامه فعالیت‌های حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه در سال 97-1396
يکشنبه 18 شهريور 1397
دانلود فایل پیوست