معاونت پژوهشی و فناوری - آیین‌نامه کمیته دستگاهی برگزاری کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره (مصوب جلسه 305 مورخ شهریور 94 شورای دانشگاه)
نمایش بر اساس 
آیین‌نامه کمیته دستگاهی برگزاری کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره (مصوب جلسه 305 مورخ شهریور 94 شورای دانشگاه)
يکشنبه 18 شهريور 1397

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 30 آبان 1398
تعداد بازديد : 1863